Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище

СМР на обект „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

Възложител:  Община Любимец
Изпълнител на част от дейностите като подизпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 11.08.2014г.
Завършен: 03.07.2015г.

Обща стойност на договора: 824 576,16 лева без ДДС 

 


 

Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Малко градище
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.