Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище

Корекция на река “Селска” село Малко Градище, община Любимец

Възложител:  Община Любимец
Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 25.08.2011г.
Завършен: 02.11.2012г.

Обща стойност на договора: 681 951 лева без ДДС 

 


 

Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Корекция на река “Селска”, с. Малко Градище
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.