Изграждане на ПСОВ, с. Бориславци

Изграждане на Модулна пречиствателна станция за битови отпадъчни води - с. Бориславци

Възложител:  Община Маджарово
Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 31.03.2014 г.
Завършен: 18.09.2014г.

Обща стойност на договора: 618 478,15 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.