Възстановяване проводимостта на река ,,Струма'', гр. Перник

Възстановяване проводимостта на река ,,Струма'' в границите на гр. Перник участък от км 4+777 до км 5+712, гр. Перник

Възложител:  Община Перник
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 03.08.2008г.
Завършен: 11.11.2008г.

Обща стойност на договора: 565 000 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.