Корекция на река "Санданска Бистрица", гр. Сандански

„Корекция на река Санданска Бистрица в градски парк Сандански”

Възложител:  Община Сандански
Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 20.01.2012 г.
Завършен: 24.06.2013г.

Обща стойност на договора: 656 000 лева без ДДС 

 


 

Корекция на река
Корекция на река
Корекция на река
Корекция на река
Корекция на река
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.