Жилищен блок "Осетия", гр.Ардино

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх. В”

Възложител:  Община Ардино
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 06.01.2016г.
Завършен: 21.03.2016г.

Обща стойност на договора: 281 203.93 лева без ДДС

РЗП на сградата: 4 101,01 м2

Изпълнението на договора включва, изготвяне на работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност, осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, изпълнение на строителни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност.  Изпълнените строителни дейности включват: подмяна на дограма, ремонт на покрив - полагане на топло и хидроизолация, подмяна на обшивки, улуци и водосточни тръби. Полагане на топлоизолационна система по външени стени на сградата, полагане на топлозиолация по неотопляем сутерен, подмяна на осветителна инсталация в общите части на сградата с енергоспестяваща такава, изълнение на нова мълниезащитна инсталация и освежаване на стълбищна клетка на сградата.

 


 

Жилищен блок
Жилищен блок
Жилищен блок
Жилищен блок
Жилищен блок
Жилищен блок
Жилищен блок
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕООД

гр. София,
ул. Боянски водопад №20
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.