ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино

„Изпълнение на СМР по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино”

Възложител:  Община Ардино
Изпълнител:  Консорциум  “Холдинг Пътища – Пи Ес Пи’’ ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 11.06.2014г..
Завършен: 10.10.2014г.

Обща стойност на договора: 1 299 220.88 лева без ДДС

Общо РЗП на сградите: 9 935,80 м2

 

 


 

ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
ПГ „Христо Смирненски” в гр. Ардино
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.