СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград

„Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №2: СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Възложител:  Община Асеновград
Изпълнител:  Консорциум „Задгранично ПСП” ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 18.07.2013г.
Завършен: 30.10.2013г.

Обща стойност на договора: 1 576 110, 96 лв. без ДДС

Общо РЗП на сградите: 13 922,25 м2

 

 


 

СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
СОУ „Св. Княз Борис І” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Асеновград
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.