Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник по обособени позиции

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Брезник, ул.„Цвета Лумбарова” блок 3, вх. „А” и „Б”

Възложител:  Община Брезник
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 06.01.2016
Завършен: 21.03.2016

Обща стойност на договора: 652 246,03 лв. без ДДС

 


 

Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Жилищен блок ул.„Цвета Лумбарова”, гр.Брезник
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.