Жилищен блок ул."Ахрида" №9, гр. Златоград

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Златоград

По Обособена позиция № 7 „Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”

Възложител:  Община Златоград
Изпълнител:  Консорциум  “ПСП - Златоград’’ ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 14.09.2016г.
Завършен: 14.12.2016г.

Обща стойност на договора: 549 859,00 лева без ДДС

Общо РЗП на сградите: 4 406,37 м2

 

 


 

Жилищен блок ул.
Жилищен блок ул.
Жилищен блок ул.
Жилищен блок ул.
Жилищен блок ул.
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.