Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали

„Отделение за еднодневна хирургия” към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – гр.Кърджали, по  проект HiPERB/04/WKS/BG с финансовата помощ на Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България.

Възложител:  Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Изпълнител:  Консорциум “Пи Ес Пи - Вехрус” ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 03.02.2011г.
Завършен: 26.09.2011г.

Обща стойност на договора: 388 226.39 лева без ДДС

 

 


 

Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Отделение за еднодневна хирургия към МБАЛ гр.Кърджали
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.