СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец

Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в СОУ „Желязко Терпешев” гр. Любимец

Възложител:  Община Любимец
Изпълнител:  ,,Обединение- Любимец’’ ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: ,,Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения’’ ЕООД

Започнат: 28.04.2011г.
Завършен: 28.10.2011г.

Обща стойност на договора: 834 028,48 лева без ДДС

РЗП на сградата: 7 084,81 м2

 

 


 

СОУ
СОУ
СОУ
СОУ
СОУ
СОУ
СОУ
СОУ
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.