СОУ Отец Паисий град Мадан

„Изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан“

Възложител:  Община Мадан
Изпълнител:  Консорциум  “Холдинг Пътища – Пи Ес Пи’’ ДЗЗД, водещ партньор и изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 06.07.2012г.
Завършен: 10.04.2013г.

Обща стойност на договора: 752 659,30 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 893 м2

Изпълнението на договора включва внедряване на мерки за енергийна ефективност на Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан. Направа на външна топлоизолация, подмяна на дървена дограма с PVC и алуминиева дограма, изпълнение на външна мазилка на сградата, вътрешни шпакловки, замазки и настилки.Изпълнение на площадкови ел.мрежи, мълниеотводна и зазимителна инсталация, цялостна подмяна на вътрешни ел инсталации и осветителни тела – силови и слаботокови. Външна кабелна мрежа и външно осветление. Цялостна подмяна на отоплителна инсталация, включително машинно помещение. Доставка и монтаж н слънчеви колектори. Изпълнение на подово лъчисто отопление и нафтено стопанство. Изпълнение на цялостна вентилация. Цялостна подмяна на ВиК инсталации. Водопровод и канал. Обзавеждане за перално помещение, кухня, зала за умивалня, склад към разливна, кухня – разливна. Доставка, монтаж, пускаво – наладъчни работи  на пожароизвестителна система.

 

 


 

СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
СОУ Отец Паисий град Мадан
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.