Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раднево за сграда - Жилищен блок

С административен адрес гр. Раднево, ул. „Тунджа” № 2, зона-I, кв. 68”

Възложител:  Община Раднево
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 06.01.2016г.
Завършен: 21.03.2016г.

Обща стойност на договора: 479 099,20 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 5 372,69 м2

 

 


 

Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Жилищен блок ул. Тунджа 2 гр. Раднево
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.