Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево”

„Сграда с административен адрес гр. Севлиево, ж.к „Митко Палаузов” бл. 12

Възложител:  Община Севлиево
Изпълнител:  Консорциум „Пи Ес Пи – Инвест” ДЗЗД, водещ партньор и главен изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 30.08.2015г.
Завършен: 02.03.2016г.

Обща стойност на договора: 389 000.00 лева без ДДС

РЗП на сградата: 3 199,95 м2

Изпълнението на договора включва, изготвяне на работен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност, осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, изпълнение на строителни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност.  Изпълнените строителни дейности включват: подмяна на дограма, ремонт на покрив - полагане на топло и хидроизолация, подмяна на обшивки, улуци и водосточни тръби. Полагане на топлоизолационна система по външени стени на сградата, подмяна на осветителна инсталация в общите части с енергоспестяваща такава, изълнение на нова мълниезащитна инсталация и освежаване на стълбищна клетка на сградата.

 


 

Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Жилищна сграда ж.к Митко Палаузов бл. 12 гр.Севлиево
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.