Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот

„Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – обособена позиция № 3” сграден фонд, ползван от - Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов" – гр. Сопот”

Възложител:  Министерство на Образованието
Изпълнител: Консорциум „Холдинг пътища  - Пи Ес Пи” ДЗЗД, водещ партньор и главен изпълнител „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 21.01.2013г.
Завършен: 27.06.2013г.

Обща стойност на договора: 641 821 лв. без ДДС

Общо РЗП на сградите: 15 743,00 м2

Изпълнението на договора включва, повишваване на енергийна ефективност на ОУ ”Николай Петрини” в гр. Ямбол в Учебен корпус, Актова зала, Физкултурен салон, общежитие, Столова и топла връзка, чрез подмяна на дограма, полагане на топлозиолационна система по външни стени на сградите, полагане на хидро и топлоизолация по покриви, доставка и монтаж на водогреен котел и изграждане на отоплителна инсталация във всички сгради.

 


 

Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Професионална гимназия Ген. Владимир Заимов гр. Сопот
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.