Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София

“Изпълнение на строително-монтажни работи и обзавеждане на обект: Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ”, кв. 60, м. „Христо Смирненски-Слатина”, район „Слатина”, гр. София”

Възложител:  Столична Община , Район Слатина
Изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 14.08.2014г.
Завършен: 17.08.2015г.

Обща стойност на договора: 1 249 417,57 лева без ДДС

РЗП на сградата: 1 183,00 м2

Изпълнението на договора включва земни, кофражни, армировъчни и бетонови дейности за изграждане на пристройката, изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация, изграждане силова, слаботокова, осветителна, телефонна, компютърна, телевизионна, звънчево – домофонна, пожароизвестителна, гръмоотводна и заземителна инсталация, полагане на топлозилационна система по външни стени, доставка и монтаж на дограма, всички вътрешни довършителни дейности, оборудване на сградата с мебелировка, уреди и съоръжения обезпечаващи отглеждането и провеждането на занимателния процес в детската градина, изпълнение на нова организация на зелените площи и озеленяване. Изпълнение на 14 бр. детските площадки за градински и яслени групи (удaропоглъщаща настилка и доставка и монтаж на детски съоръжения).

 


 

Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Пристройка на два етажа към ОДЗ 61 Шарено петле гр. София
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.