ОДЗ Полед и ЦДГ Славянка гр. Тутракан

Подобряване на местната образователна инфрастуктура на Община Тутракан, чрез обособяване и модернизиране на детски градини ОДЗ ,,Полед'' и ЦДГ „Славянка”

Възложител:  Община Тутракан
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 01.09.2009
Завършен: 15.04.2010

Обща стойност на договора: 634 000 лв. без ДДС

 


 

ОДЗ Полед и ЦДГ Славянка гр. Тутракан
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.