Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград

„Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи по проект „Асеновград – свещената порта на Родопите”

Възложител:  Община Асеновград

Изпълнител:  Консорциум „Асенова крепост” ДЗЗД, водещ пратньор и главен изпънител „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 18.05.2012г
Завършен: 25.10.2012г.

Обща стойност на договора: 1 325 334,62 лева без ДДС

Обектът е с категория за паметник на културата от Национално значение.

В изпълнение на обекта са реализирани консервационно-реставрационни и строителна-монтажни работи за подобряване и обновяване визията на паметника, социализация на криптата на крепостната църква „Св. Богородица Петричка” и подобряване на подхода към крепостта.
Изпълнени са дейности по трайно укрепване на потенциално опасни скални откоси, консервация, реставриране на обектите в археологическия комплекс Асенова крепост. Реставриран и адаптиран за туристически посещения е приземният етаж на църквата „Св. Богородица Петричка”, за който се смята че е изпълнявал функцията на крипта на крепостната църква. Изпълнени са дейности за консервация и адаптация на криптата при максимално запазване и представяне на автентичната средновековна структура, като внасянето на съвременни технически средства е дискретно и не нарушава общото въздействие на автентичната среда.

Изпълнени са СМР в крепостния комплекс „Асенова крепост”, които са разделени  на осем сектора:
- подобрена е входната част към комплекса, включваща тротоарната част на пътя, стълбищния подход към терена.
- по равниния терен се запази трасето на пътеката, като плочите са пренаредени, а някои участъци са допълнени с нова настилка от каменни плочи. Каменните  плочи са фигирани с циментов разтвор, оцветен в подходяща гама на камъка. В местата за отдих и изчакване, по пътеката, са доставени и монтират дървени пейки.
- подобрен е участъкът от завоя на пътеката до входа за двора на църквата. Теренът е скалист, а след подравняването става напълно равнинен, от източната страна със стръмен скат;
-  включени са нови елементи в съществуващия парапет на стълбата към църквата за уплътняването му, с оглед обезопасяване на изкачването на голяма височина.
- пренаредена и допълнена е обрушена настилка от каменни плочи на стълбата по цялата дължина.
- изградена е метална стълба за поглед във водохранилище с предпазни парапети  и до нея пътека от плочести камъни; изграждане на зида с консервационна стъпаловидна запечатка за началото на достъпа към водохранилищата; изграждане на пътека от плочести камъни или каменни плочи до следващия зид със стъпала; изкърпване на обрушени части и монтиране на предпазен парапет по периферията на водохранилището; дооформяне на повредената консервационна запечатка на зидовете и създаване на подходящи за изкачване и слизане стъпала от запечатката.
- оформяне и реинтеграция на средновековен зид и изграждане на пет нови стъпала към вече съществуващите две. 
-  около върха на крепостта са изградени каменни стъпала за да се запълнят обрушванията и да се подпрат средновековните зидове.
В стръмните и труднодостъпни участъци е направена  настилка от каменни плочи върху ст. бетонната конструкция на пасарелката по площадките и по стъпалата и каменните плочи са фугирани.
Монтиран е метален парапет върху планки, двустранно на пасарелката – външен и вътрешен парапет.
Консервационно-реставрационни работи на криптата на крепостна църква „Св.  Богородица Петричка” включват:
- изграждане на стълба между предверието и наоса, включваща три стъпала и малка площадка, изравнена с нивото на входа;
- подравняване на подовото ниво на наоса и оформянето му с настилка от гнайсови плочи с гладко обрязани страни и подредени неравномерни и добре изгладени фуги;
- подравняване на подовото ниво на олтарната част като са положени калдаръмена настилка, метална стълба за преодоляване на денивелацията между нивото на ноаса и олтарната част;
- обезопасяване с метален парапет направения сондаж към южната му стена;
- затваряне на прозоречните отвори с еднокрили дървени прозорци;
- поставяне на остъклена дървена врата, над която засводяването се оформя с остъклен люнет на входа на криптата;
- поставяне на ажурна метална двукрила врата към олтарната част;
Изпълнени са дейности за подобряване на ел. захранването на Крепостна църква „Св. Богородица Петричка” .
Изпълнено е художествено – архитектурно осветление на крепостта.
Реконструкцията на паркинга и алейната мрежа между него и информационно-приемния център:
-  изграждане на паркинг чрез корекция на стената - край пътя - южна страна;
-  изграждане на главната алея;
-  изграждане на кътове за отдих;
-  изграждане на площадка за изкачване до паркинга;
-  полагане на настилка на свободния терен;
-  изграждане на обиколна алея до панорамната площадка;
-  изграждане на детски кът;
-  обзавеждане на алейната мрежа.
Изградено е външно ел. захранване за осветлението на паркинга..
Реконструкция на информационно приемния център:
Реконструкция с увеличаване на полезния обем на сградата и благоустрояване на алейната мрежа за лесно и безпрепятствено придживане на посетителите от паркинга до информационният център и входа на крепостта. Подобрен е достъпа до крепостта, както и е разширен паркингът в подножието. Подстъпите към църквата и самата крепост остават в автентичен вид, но на опасните места са монтирани предпазни парапети.

 

 


 

Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Асеновград свещената порта на Родопите гр. Асеновград
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.