Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич

“Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”

Обособена позиция 3 – „Музей по нова и най-нова история”; 
Обособена позиция 5 – „Регионален исторически музей с експозиция «Археология на Добруджа»”

Възложител:  Община Добрич
Изпълнител:  Консорциум „Холдинг пътища – Пи Ес Пи” ДЗЗД, водещ пратньор и главен изпънител „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 16.11.2012г
Завършен: 27.06.2013г.

Стойност на договор за „Музей по нова и най-нова история”: 462 765 лева без ДДС

Стойност на договор за „Регионален исторически музей с експозиция «Археология на Добруджа»”: 810 504 лева без ДДС
„Музей по нова и най-нова история” гр. Добич е паметник на парковото изкуство към Регионален Исторически музей Добрич притежава статут на недвижима културна ценност;

„Музей по нова и най-нова история”

Съгласно заданието на възложителя, при реконструкцията на сградата се възстанови по автентични документи от 1932 г южната фасада на събореното през 60те години казино.
Изпълнено е  цялостно ново решение на останалите фасади.  Изпълнение да дейности по външна топлоизолация, окачена фасада от структурно остъкляване и черен екран зад него, външна и вътрешна мазилка, подмяна на дограма, вътрешни шпакловки, замазки и боядисване. Ел.захранване и ел. табла – доставка и монтаж, вътрешни електрически инсталации, външни и вътрешни водопроводни и канализационни системи, доставка монтаж и пуск на VRF климатична система, доставка и монтаж на приточно смукателна вентилация, доставка и монтаж  на смукателна общообменна вентилация.
„Регионален исторически музей”

Изпълнение да дейности по външна топлоизолация, облицовка на стени от влагоустойчив гипсокартон, преградни стени от гипсокартон, вътрешна шпакловка и боядисване на стени, външна минерална мазиклка трикратно боядисване с латекс, шкурене и инпрегниране на съществуваща дограма, остъкляване със стъклопакет на съществуваща дървена дограма, подмяна на настилки с теракот, гранитогрес и паркет. Циклене и лакиране на дървен паркет. Подмяна на хидроизолация на покрив, подмяна на керемиди и отводняване на покрив. Изпълнение на външно ел.захранване, подмянва на табла и вътрешни ел.инсталации, осветителни тела и контакти, подмяна на ВиК инсталации. Доставка монтаж и пуск на VRF климатична система, доставка и монтаж на приточно смукателна вентилация. Ремонт и реконструкция на тоалетна за посетители с изграждане на клетка за хора в неравностойно положение. Изпълнение на външен двор и улица за достъп до музея, озеленяване на пространства около музея. Изграждане на зона за отдих и социални контакти с детска площадка. Ремонт на пешеходен проход и изпълнение на външно осветление.
 

 


 

Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, гр. Добрич
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.