Екопътека Бели път

Изработване на маркировка по екопътека „Бели път”; Изготвяне на маркировка по културно-исторически маршрут „Дупница”; Ремонт на помещенията, предвидени за разгръщане на ТИЦ; Изграждане на места и съоръжения за отдих,  погледни площадки по екопътека „Бели път”; Ремонт на Жельовата къща и превръщането й в Етнографски музей; Доставка и монтаж на художествено осветление на монумент „Кулата”, Църквата „Св.Дева Мария”, часовниковата кула, Аракчийския мост.

Възложител:  Община Дупница
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 03.08.2007г.
Завършен: 30.11.2007г.

Обща стойност на договора: 340 000 лева без ДДС

 

 


 

Екопътека Бели път
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.