АР Ивановски скални църкви

Изграждане на ефектно осветление от приемната зона на ПП,, Русенски Лом'' до подножието на църквата в АР ,, Ивановски скални църкви'

Изграждане на пешеходна пътека и отводнителен канал в сервитутната зона на АР ,,Ивановски скални църкви'' и приемна зона към ПП ,,Русенски Лом”

Възложител:  Община Иваново
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 10.10.2008г.
Завършен: 20.11.2008г.

Обща стойност на договора: 267 000 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.