Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София

"АНТИЧНО КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС -СЕРДИКА" Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост"; Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ"

Възложител:  "Пътища и мостове" ЕООД
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 05.05.2015г.
Завършен: 17.12.2015г.

Обща стойност на договора: 5 026 129,60 лева без ДДС

 


 

Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Антично комуникационен комплес - Сердика, гр. София
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.