Абритус – мистика и реалност, гр.Разград

„Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно-реставрационни работи по проект „Абритус – мистика и реалност“, гр.Разград

Възложител:  Община Разград
Изпълнител:  “ПСП–Еврорест” ООД, водещ партньор и главен изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 28.11.2012г.
Завършен: 01.09.2014г.

Обща стойност на договора: 4 003 745,67 лева без ДДС

Обекта е паметник на културата с категория „Национално Значение” обявен в ДВ бр.97/70г.
Изпълнението на строителството включва дейности по следните обекти:
Обект 1: " Консервационно-реставрационните работи и експониране на археологически обекти на територията на НАР „АБРИТУС” - гр.Разград "- водеща атракция
Обект 1.1: Реконсервация и експониране на крепостна стена и реконсервация на "Сграда Х" на територията на НАР"Абритус", гр. Разград
Обект 1.2: Консервационно-реставрационни работи и експониране на християнски култов комплекс на територията на НАР "Абритус", гр. Разград
Обект 1.3: Консервационно-реставрационни работи и експониране на археологически обект "Сграда VIII" на територията на град "Абритус"
Обект 2: Преустройство и адаптация за туристическо-информационен център на бивш склад за горива и смазочни материали на територията на НАР „Абритус”, гр. Разград
Обект 3: преустройство и адаптация в интерактивен и експозиционен музей „Абритус” на съществуваща сграда на бивша пералня на завода за антибиотици, НАР „Абритус”, гр. Разград

 


 

Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Абритус – мистика и реалност, гр.Разград
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.