Археологически парк Сандански гр. Сандански

„АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК САНДАНСКИ” гр. Сандански

Обект 1: "ПЛОЩАДКА 1: РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК " ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА"
Обект 2: "ПЛОЩАДКА 2:  РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ПРЕЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК "РАННОХРИСТИЯНСКИ КОМПЛЕКС ІV- VІ  В."
Обект 3: "ПЛОЩАДКА 3: ИНТЕГРИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО -  ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК  "БАЗИЛИКА НА ЕПИСКОП ЙОАН – V В."

Възложител:  Община Сандански
Изпълнител:  ,,Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 01.11.2013г.
Завършен: 27.08.2015г.

Обща стойност на договора: 4 252 575,64 лева без ДДС

Обекта е паметник на културата с категория „Национално Значение” обявен в ДВ бр.63/73г.

 

 


 

Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Археологически парк Сандански гр. Сандански
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.