Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер

„Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)” в рамките на проект DIR – 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич”, по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013г.

Възложител:  Община Добрич

Изпълнител:  Обединение „Депо Добрич 2013”, партньор в обединенито: „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 30.07.2013г
Завършен: 15.01.2015г.

Обща стойност на договора: 12 967 890,29 лв. без ДДС, като изпълнените дейности от „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД са на стойност: 4 136 796,41 лв. без ДДС

 


 

Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Изграждане на депо за битови отпадъци, с. Стожер
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.