Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан

„СМР по проект „Трансмариска - древното начало на Тутракан

I-ва обособена позиция - Kонсервация, реставрация и експониране на кули и крепостна стена.
II-ра обособена позиция - Благоустрояване на архитектурен комплекс “Рибарска махала” чрез възстановяване на автентичния вид на 5 къщи
III-та обособена позиция - Благоустрояване на архитектурен комплекс “Рибарска махала” чрез възстановяване на улица (360-400м.), реконструкция на водопровод, канализация, настилка и ул. Осветление.

Възложител:  Община Тутракан
Изпълнител:  , Консорциум „ПСП-Еврорест” ДЗЗД, водещ партньор и главен изпълнител „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 07.08.2013г.
Завършен: 14.03.2014г.

Обща стойност на договора: 1 076 623,46 лева без ДДС 

 


 

Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Трансмариска - древното начало на Тутракан, гр. Тутракан
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.