кв. Манастирски ливади, гр. София

Сграда с офиси, автосервиз, чисто производство, трафопост и изгребна яма в УПИ XXII-1636,1657,2145, КВ,74, М"МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ", ГР. СОФИЯ

Възложител:  Авто Инженеринг Холдинг Груп ООД
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 06.01.2016
Завършен: 21.03.2016

Обща стойност на договора: 230 616,67 лв. без ДДС

 


 

кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
кв. Манастирски ливади, гр. София
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.