Рехабилитация на път Гоце Делчев - Копривлен - Мусомище

Рехабилитация на път BLG 1096/II-19 - Гоце Делчев- Копривлен/-Мусомище - от км 0+120, до км 1+120

Рехабилитация на път BLG 2094/BLG10936, Брезница- Корница/- Лъжница-от км 0+000 до км 2+655

Рехабилитация на път BLG 3097- гр. Гоце Делчев- с. Делчево- от км 2+300 до 9+000

Рехабилитация на път BLG 1090/II-19,-Добринище- Господинци/- Буково-от км 0+000 до км 2+031

Възложител:  Гоце Делчев
Изпълнител: „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 22.06.2009г
Завършен: 01.03.2010г..

Обща стойност на договора: 3 820 000 лева без ДДС 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕООД

гр. София,
ул. Боянски водопад №20
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.