Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Девин, община Девин по шест обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К1, находящ се в ПИ:20465.503.781, ул."Васил Левски"№23, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Възложител:  Община Девин
Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД подизпълнител на „Стил Комплекс” ООД

Започнат: 28.02.2016г
Завършен: 27.07.2016г

Обща стойност на договора: 870 850.18 лв. без ДДС

 


 

Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Жилищен блок на ул. Васил Левски 23 гр. Девин
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.