Изграждане на водохващане, тръбопровод

„Строително - монтажни дейности – изграждане на водохващане, тръбопровод с дължина 4000 m (стъклопластови тръби с ɸ 1100-1200 mm), сграда за централа с две турбини с мощност 3,2 kw/h, налягане от 5 ÷ 20 Аtm.” с.Црънча

Възложител:  „Хидроенерджи Груп” ООД
Изпълнител: ,,Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 2010г.
Завършен: 2011г.

Обща стойност на договора: 1 061 500 лева без ДДС

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.