ВЕЦ с. Мугла

„ВЕЦ с мощност 520 kW”, с.Мугла

Възложител:  „Хидро Еко Груп” ООД
Изпълнител: ,,Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 2007г.
Завършен: 2009г.

Обща стойност на договора: 329 455,00 лева без ДДС

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.