Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд

Изпълнение на строителни дейности по проект FORBEL в рамките Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП  България – Сърбия, разделени в две обособени позиции:

Обособена позиция №2: Реновиране на детска площадка в ИПИ 21, кв. Маслово, Костинброд

Възложител:  Община Костинброд
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 05.08.2013г.
Завършен: 05.10.2013г.

Обща стойност на договора: 134 592 лв. без ДДС

 


 

Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Реновиране на детска площадка в кв. Маслово, Костинброд
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.