Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Бургас“  по обособени позиции:
Обособена позиция № 32 „Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73

 


 

Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.73
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.