''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес "Васил Левски"

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Казанлък – І – ви етап по обособени позиции
Обособена позиция №9. ''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес "Васил Левски"
Обща стойност на договора: 1 144 300,48 лв. без ДДС

 


 

''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
''Многофамилни жилищни сгради – блок № 35, с административен адрес
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.