„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по обособени позиции:
Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
Обща стойност на договора: 854 501,15 лв. без ДДС

 


 

„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
„Сграда с административен адрес гр.Ямбол к-с „Граф Игнатиев”, бл. 94“
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.