Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.

„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова Загора“ Обособена позиция № 4. Многофамилна жилищна сграда  с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3

Възложител: Община Нова Загора

Стойност: 824 546,68 лв. баз ДДС

РЗП на сградата: 5 627,07 м2

 


 

Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Нова Загора, ул. „Константин Фотинов” № 1-3.
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.