„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Павел баня  по обособени позиции 
Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул. Шипка № 1

Възложител: Община Павел Баня

Стойност: 490 145,48 лева без ДДС

РЗП на сградата: 3 058,02 м2
 

 


 

„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
„Сграда с административен адрес гр.Павел баня, ул.“Шипка“ № 1
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.