„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”
по Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10” Блок №100

 

Възложител: Община Асеновград

 

Стойност: 562 222,74  лева без ДДС

 

РЗП на сградата: 3 370,75 м2

 


 

„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №10”
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.