„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград.
Обособена позиция №1 „СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”

Възложител: Община Асеновград

Стойност: 491 978,66 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 3 377,50 м2

 


 

„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”
„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”
„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”
„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”
„СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II №76”
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.