Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов

„Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

Възложител: Община Свищов
Изпълнител:  „Пи Ес Пи” ЕООД

Започнат: 30.05.2014г.
Завършен: 06.05.2015г

Обща стойност на договора: 3 417 451,32  лв. без ДДС
 

 


 

Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – гр.Свищов
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.