„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград.
Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”

 

Възложител: Община Асеновград

Стойност: 492 467,73 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 3 398,30 м2

 


 

„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
„Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски” №19”
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.