„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Петрич, по обособени позиции

Обособена позиция № 5 - „Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16, вх.А и вх.Б“ с РЗП: 3 052м2.

Възложител: Община Петрич

Стойност: 448 024,09 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 3 052 м2

 

 


 

„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Изток”, бл.16“
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.