Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2.

„Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на смр във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян“, в частта по Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, Община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2

Възложител: Община Смолян

Стойност: 875 331,00 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 5 965 м2

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.