Многофамилна жилищна сграда в гр. Провадия, ул „Рада Илиева” №14, бл. 46”

„Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Провадия”
Oбособена позиция № 5 с наименование „Обновяване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул „Рада Илиева” №14, бл. 46”

Възложител: Община Провадия

Стойност: 543 685,24 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 4 629,50 м2

 

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.