„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.3, вх.А,Б”

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” Обособена позиция 4: „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Ботевград ж.к.”Саранск” бл.3, вх.А,Б”

Възложител: Община Ботевград

Стойност: 513 132,40 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 3 636,40 м2

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.