Многофамилна жилищна сграда – блок №3, находящ се на ул. „Димитър Гощанов” №6, гр. Петрич

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на територията на община Петрич – многофамилна жилищна сграда – блок №3, находящ се на ул. „Димитър Гощанов” №6, гр. Петрич”

Възложител: Община Петрич

Стойност: 354 287,68 лв. без ДДС

РЗП на сградата: 2 726,80 м2

 


 

Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.