Сепарираща и компостираща инсталация

 Проектът на стойност 6,2 милиона лева е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, както и от общините Троян и Априлци.

При откриването на новите инсталации кметът на Троян Донка Михайлова поясни, че чрез тях ще бъде намалено количеството на отпадъците, които стигат до депото.

„Инсталацията ще позволи да бъдат отделяни отпадъците, които могат да бъдат преработени вторично и количеството, което ще стига на депото за твърди битови отпадъци, ще бъде намалено чувствително. Това пряко ще рефлектира върху размера на такса „битови отпадъци“, която ще плащат гражданите и бизнесът“.

Михайлова добави, че таксата ще намалее.

Кметът на Априлци Тихомир Кукенски каза, че 40% от отпадъците в общината могат да бъдат компостирани.

„Понеже общината е на голяма територия, нямаме възможност за разделно събиране на отпадъците и тази инсталация ще позволи голяма част от тях да бъдат използвани повторно, т.е. да бъдат рециклирани“.

По проекта е създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци. Към статията : LINK

 

 


 

Сепарираща и компостираща инсталация
Сепарираща и компостираща инсталация
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.