Управление на водитe в село Борино

Инвестиционни интервенции за управление на водитe в село Борино по проект “Интервенции за съвместното управление на водитe” с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране и изграждане на пречиствателна станция за питейни води;

Обособена позиция 2: Изграждане на водоем (резервоар 500м3)
Възложител:  Община Борино

Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 04.10.2013 г.
Завършен: 03.07.2014г.

Обща стойност на договора: 1 032 000 лева без ДДС 

 


 

Управление на водитe в село Борино
Управление на водитe в село Борино
Управление на водитe в село Борино
Управление на водитe в село Борино
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.