Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино

„Възстановяване на подпорни стени и водосток в кв.10 с. Борино, Възстановяване на подпорни стени и водосток в кв.48 с. Борино и Възстановяване на подпорна стена за укрепване на улица в кв.59”

Възложител:  Община Борино
Изпълнител:  „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД

Започнат: 03.05.2012г.
Завършен: 22.10.2012г.

Обща стойност на договора: 1 330 000 лева без ДДС 

 


 

Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Възстановяване на подпорни стени и водосток, с. Борино
Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД

„Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е холдингово дружество основано през 2007 година. Една от дъщерните фирми на „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД е „Пи Ес Пи” ЕАД

гр. София,
ул. Околовръстен път №9
тел: +359 2 983 22 54
факс: +359 2 983 19 97
е-mail: office@holding-pis.com

© Холдинг пътища и инфраструктури съоръжения ЕООД. Всички права запазени.